Thành phố Huế: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
25/12/2020 10:37:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Ngày 25 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 9535 về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>