Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22/03/2021 3:18:59 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định 580 Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 580 ()
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>