Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
05/02/2021 5:25:43 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký phê duyệt Quyết định số 272/QĐ-UBND công bố 01 TTHC trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó ban hành mới 01 thủ tục hành chính “Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện”.
   - Thời gian giải quyết :  20 ngày
   - Phí, lệ phí: 700.000 đồng
   - Cách thực hiện: nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố; nộp qua dịch vụ bưu chính công ích; nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.
Đính kèm phụ lục Quyết định./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 272 ()
Minh Tiến (Văn phòng HĐND - UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>