Thành phố Huế: Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021
30/12/2020 10:37:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 9821 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Chươngtrình công tác năm 2021.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>