Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
23/12/2020 10:37:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
 Ngày 22/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3226 (File) Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 21 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (có Phụ lục kèm theo).
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 ()
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>