Đại hội Chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2022
25/02/2020 4:44:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   Được sự nhất trí của Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố Huế, vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 02 năm 2020, Đại hội - chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành trọng thể tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

   Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Trương Quang Trung – UVTV Thành ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố - Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố Huế đến dự và chỉ đạo Đại hội, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố.

                                                                     Toàn cảnh Đại hội

   Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

                                         Đồng chí Nguyễn Trung Thành tham luận tại Đại hội

                                Đồng chí Trương Quang Trung phát biểu tại Hội nghị

   Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Từ Như Quỳnh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư.

                                                     Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

   Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Quang Trung đã ghi nhận những thành tích chi bộ Chi cục thống kê đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, chi bộ Chi cục thống kê tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ Thống kê. 

   Đại hội chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể Đảng viên, cán bộ, công nhân viên Chi cục thống kê phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị Chi cục thống kê vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Chi cục thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2022.

                                            Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt tại Đại hội

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố