THÀNH ỦY HUẾ: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA GIỮA CÁC BAN ĐẢNG TRONG LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN
01/03/2021 3:07:09 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sáng nay, thứ Hai ngày 01/3/2021 tại khuôn viên sân cơ quan Thành ủy, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Huế đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đầu tuần.
UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định phát động phong trào thi đua giữa các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố
 
   Ngay sau lễ chào cờ, đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế đã nhận xét, đánh giá các công việc triển khai trong tuần qua và phát động phong trào thi đua giữa các Ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố. 
   Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 02-CT/TU, ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị thành phố Huế, cơ quan Thành ủy sẽ duy trì thường xuyên, nghiêm túc nghi thức chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai hằng tuần.
Văn phòng Thành ủy Huế
Các bài khác
    << < 1 2 3 > >>